Disclaimer

Algemeen
Alle prijzen op deze site zijn in EURO, inclusief BTW, exclusief verzendkosten en eventuele rembourstoeslag, tenzij anders is aangegeven.

HighFlow doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garanties t.a.v. de juistheid van de verstrekte informatie. De informatie die op deze site wordt geboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten, HighFlow is niet aansprakelijk indien er sprake is van kennelijke (type) fouten. Al de genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende fabrikant. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten. Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan HighFlow. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van HighFlow zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Deze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder het beheer van HighFlow vallen. HighFlow is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door HighFlow per email verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. HighFlow staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanbiedingen en dagprijzen
Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld.

Voorraadindicatie
De voorraadindicatie geeft de voorraad uit ons magazijn weer op een specifiek moment. Daar wij deze voorraad benutten om zowel verzend opdrachten als bestellingen per mail uit te leveren wijzigt deze continu. De voorraadindicatie op de website wordt daarom meerdere keren per uur ververst. 

Houdt u hierbij rekening wanneer u op basis van de voorraad indicatie producten wilt bestellen op korte/lange termijn. De voorraad kan gewijzigd zijn tussen de laatste keer dat u keek en op het moment van bestellen.

Privacy
Lees hiervoor onze privacyverklaring.

Voorwaarden
Lees hier onze voorwaarden.